Guidad promenad mellan de historiska husen i Lovisa

Lovisa Historiska Hus och Lovisa guider bjuder på Självständighetens stig. Promenaden börjat från Kapellparken, genom centrum och mot Neristans historiska delar.

Under guidningen kommer vi att bekanta oss med livet i Lovisa under de senaste 100 åren. Hur stadsbilden har förändrats, byggnadskulturen, inflytelserika Lovisabor och också världskrigena ur Lovisa perspektiv.

Promenaderna görs under LHH-veckoslutet 26. och 27.8.2017. Både på svenska och finska start båda dagarna från Kapellparken kl 12.00 och 14.00. Promenaderna är avgiftsfria.

Mera information: Britt-Lis Henriksson-Sederholm britt-lis.sederholm@pp.inet.fi 040 5218066 och Maissi Nybom maissi.nybom@gmail.com 0400 960 240