10. VILLA ELMA

Pernågatan 8, Lovisa

Villa Elma har ett brokigt förflutet. Den äldsta delen är från 1800-talet, 1922 utvidgades huset och 1929 fick det en våning till och mansardtak.
Huset har varit både privatbostad och hyreskasern. Jaana Kolu-Vuojärvi och Michael Vuojärvi köpte Elma år 2016.
Huset revs ända till stommen, de mindre rummen och skrubbarna revs, liksom avloppen av betong. Huset fodrades med träfiberplattor, barrfaner och isolerades med eko-ull.

VÅRDA VINDENS SKATTER

Uppe på Elmas vind fanns saker, som tidigare invånare hade lämnat efter sig. Jaana rengjorde och arkiverade fynden i en låda och förde lådan tillbaka upp på vinden till glädje för kommande generationer. Fynden består av handgjorda nätsänken, järnhandelskvitton från 1930-talet, recept på krigstida smör, kataloger över avelstjurar, samt gamla och förvånansvärt sedliga porrtidningar.