11. VILLA ARMAS

Brunnsgatan 9, Lovisa

Villa Armas har haft elva olika ägare. Den första ägaren var troligtvis skomakaren Nikolai Lundberg, eftersom hans namn förekommer på byggnadslovsdokumenten från år 1906. Enligt dessa har huset från början bestått av två separata bostäder. På 1980-talet har byggnaden grundligt och pietetsfullt renoverats och byggts ut. Lahtisborna Aila och Ari Latto blev förtjusta i Lovisa och köpte Villa Armas år 2013. Förutom ytrenoveringar har köket och toaletten förnyats.

MOSAIKBOLLAR

Floristen Aila är händig. Hon tillverkar sockor, filtade smycken, mosaikklädda bollar, krukor och kransar.
Villa Armas´ loppmarknad är öppen under LHH-dagarna.