13. HELGAS 2

Sibeliusgatan 6, Lovisa

Den nyare ändan av resandehemmet Helga är byggd i början av 1900-talet. De sista av resandehemmets gäster bodde i huset ännu några veckor före systrarna Hassinen köpte det.
Också Heli Hassinens del har renoverats grundligt, målats och tapetserats, samt fått kök och toalett. Verandan har vinterbonats. Även gårdsbyggnaden från 1940-talet har renoverats och här finns en vedeldad bastu och ett gästrum.

LOVISA I FARTEN

Lovisa har fått sitt namn efter drottning Lovisa Ulrika, som år 1756 försökte sig på en kupp för att utvidga den vekliga makens, kung Adolf Fredriks, makt. Kuppent misslyckades och den smarta skönheten tvingades be den svenska ståndsklassen om ursäkt för sitt tilltag.