14. VILLA DEGERBY

Degerbygatan 6, Lovisa

I Villa Degerby fångas blicken av andra våningens magnifika skorsten, som samlar alla eldstädernas rökgångar i en enda kanal. Villa Degerby byggdes 1907 och från början bestod huset av tre lägenheter. Villa Degerby ägs numera av Lovisas tidigare stadsarkitekt, byggnadsrådet Aulis Tynkkynen. Under tidernas gång har huset förändrats. Bottenvåningens fönster och den stora innerdörren är ursprungliga.

UNDERBARA BÄNKAR

Uppe på Lovisaåsen kan man vila sig på bänkar, som är prydda med sångtexter. Nu utlovas en app, som gör det möjligt att via telefonen lyssna på bänkens ballad. Längs Skeppsbrons vandringsled finns dikter med havsmotiv och runt torget är det kärleksdikterna, som ökar pulsen.