15. VILLA AALTONEN

Långgränd 12, Lovisa

Villa Aaltonen byggdes år 1898 för badhusgäster och på tomten finns både en bipaviljong och ett gårdshus. I gårdshusets källare verkade ett bageri, som försåg fartygen med bröd.
Sisko Hallavainio och Risto Aaltonen inledde byggnadsrenoveringarna och iståndsättandet av den förvildade trädgården på 3300 kvm år 2005.
Nu är husen målade och ytorna förnyade. Trädgården är delvis i naturtillstånd, för att vara lättskött, men här frodas också nyttoväxter, en formträdgård, blommor för bina och ett skogsavsnitt.

SISKOS SORELLA

Gårdshuset Villa Sorella skall få ett nytt badrum och till sommaren öppnar det som b&b. Under LHH-dagarna kan man förutom Villa Aaltonen och Villa Sorella också bekanta sig med bipaviljongen och få kunskap om de flitiga pollinerarna, och kanske sitta en stund och meditera över naturens mångfald.