26. ÖVERSTENS SLOTT

Skepparegränden 8, Lovisa

Jugendhuset i sten, Överstens slott, byggdes 1901. Huset fick sitt namn efter skeppsredaren, frändefolkskrigaren och politiska lobbaren, jägareöverstelöjtnant Ragnar Nordström. Nordström köpte byggnaden som hem åt sig och sin familj. Efter Nordströms död år 1982 stod huset tomt i decennier. 2018 övertog den färska stadsdirektören Jan D Oker-Blom sin farmorsfars hus. Som bäst pågår en omfattande grundrenovering i slottet.

LIV, MUMMEL OCH JAM

Under LHH-dagarna händer det i överstens slott. Aarno Kantola musicerar på husets gamla flygel och vetenskapsförfattaren Pentti Kemppainen berättar om sitt bokprojekt, som behandlar husets omtumlande historia och besökarna får ett smakprov av Kati Rapias fotografier. Dessutom visar olika fackmän prov på restaureringen av gamla fönster och paneler.