3. VANHA VIINATORNI

Klapphusgatan 2, Lovisa

Köpmannen Arseni Terichoff uppförde en brännvinsfabrik i Lovisa år 1876. Konstnären Kai Nissinen köpte 1991 fabriken som Museiverket skyddsmärkt och inrättade den till bostad, ateljé och galleri. Nissinen har testamenterat byggnaden till dottersonens fyraåriga dotter Minttu, vars föräldrar nu tar över renoveringen av huset. I tur står åtminstone fasadrenovering med byte av en del stockar.
Trepersonersfamiljen flyttar in i det gamla brännvinstornet i sommar.

KONST I TORNET

Minttus föräldrar, Mari Hotti och Santtu Reinikainen, inrättar nu i själva tornet en permanent minnesutställning för att hedra gammelmorfar Kai. Utställningen utgör ett tvärsnitt av Kai Nissinens hela konstnärliga produktion och kommer att vara öppen under LHH-dagarna.
På gårdsplanen hålls också en loppmarknad.