31. SMEDS HEMMAN

Fantsnäsvägen 95, Fantsnäs

Smeds hemman byggdes på 1700-talet som boställe för en överstelöjtnant i den svenska hären. Det tros finnas endast tre motsvarande byggnader i Finland. Man vet inte varifrån huset har flyttats till sin nuvarande plats vid stranden. I planritningarna för det gamla bostället syns en sydlänga, som senare har kapats bort och i dokumentet från 1805 anges husets ålder till 25 år. Med tiden har timmerhuset iståndsatts, taket har reparerats och målats både in- och utvändigt.

BLÅTT BLOD

Ramsay är en adelssläkt, som tros ha sina rötter i 1100-talets Skottland. Hans Ramsay kom till Finland på 1500-talet. Hans söner gav upphov till två släktgrenar, av vilka den ena dog ut och den andra fortsatte via Anders Erik Ramsay (1646-1735) och hans tio barn. Ramsays tog värvning i Sveriges armé och fick landområden på Finlands östliga kust som belöning.