32. EIJAS GARDEN

Elimäkivägen 74, Abborfors

Då Eija år 2005 köpte det gamla torpet från 1860, var det grundrenoverat, men arbetet hade blivit på hälft. Kök saknades helt och i badrummet fanns inget vatten. Första åtgärden blev alltså att bygga ihop ett kök, dra in vatten i badrummet och tapetsera väggarna. År 2007 fick huset en uppvärmd veranda och år 2017 utvidgades torpet med ett sovrum. På tomten finns Eijas ståtliga engelska trädgård, som har inrättats med respekt för den gamla gårdsmiljön.

BLOMSTERSTÖD

För hundratals år sedan kom man i England på att göra stödkäppar till storblommiga perenner, som pioner, av valnötsträdets unga skott. I våra förhållanden, menar Eija, tjänar vårtbjörkens skott samma ändamål. Enkelt, ekologiskt och diskret.