33. KUUKERPALLI

Bruksvägen 12 c, Strömfors

Från Kuukerpallis fönster öppnar sig en ståtlig utsikt över Kymmene älvs västra fåra. Samtidigt kan man beundra Åbofredens gräns mellan Ryssland och Sverige. Kuukerpalli är byggt år 1793 och Sirkka och Joona Kokkonen köpte huset som sitt fritidshus år 2017. Den tidigare ägaren hade förnyat golven, satt spännpapp i taken, rivit ut plastmattor ur toaletten samt blåst ut köket. Kokkonens målade huset invändigt och utvändigt och inredde köket på nytt.

ÄLVFÖRTROLLNING

Den ständigt strömmande och föränderliga Kymmene älv har helt trollbundit hela Kokkonens familj. Sommaren ägnas åt SUP-paddling, fiske, båtturer och simning. På vintern öppnar man en vak i isen före bastun.