35. SAHANMÄKI

Sågbacksvägen 2, Strömfors

Det ståtliga Sahanmäki revs inpå bara stockstommen år 2005 och samtidigt ändrades rumsindelningen. Som ofta är fallet med gamla hus har också Sahanmäki från början varit ämnat för något helt annat – huset byggdes 1794 som ladugård för smedernas djur. Efter det har Sahanmäki varit bland annat barndaghem och andelshandel. De nuvarande ägarna köpte det välrestaurerade huset år 2012.

DET SÄGENOMSPUNNA STRÖMFORS

Strömfors är en gripande vacker bruksmiljö, som har skakats av historiens stormar. Vid Abborrfors avfyrades de första skotten i Finska kriget då Ryssland anföll Sverige år 1808. På samma plats kapitulerade de sista beväpnade rödgardisterna från inbördeskriget år 1918.