37. LABBY GÅRD OCH BAGARSTUGA

Labby gård 49, Isnäs

Labby gårds huvudbyggnad flyttades på 1860-talet till sin nuvarande plats som bostad för ostmästaren och inspektorn. Bredvid gården finns en bagarstuga från 1700-talet. Huvudbyggnaden fick år 2018 ett nytt brukstegeltak och huset har renoverats rum för rum. På gårdens marker finns 15 byggnader, som alla renoveras som bäst. Vid sidan av husen håller man på att rekonstruera det för gårdens arkitektur så betydelsefulla historiska landskapet med dess herrgårdsparker.

VÄRLDEN BÄTTRA DIG!

Isnäs präglas av en blandning av gammal fabriksmiljö och herrgårdslandskap. Dessutom har en grupp världsförbättrare i över 30 år ägnat sig åt en ekologiskt hållbar livsstil med vegetarisk kost, ekologisk odling, andelsverksamhet och lokal gemenskap. Till Isnäs specialiteter hör också att två livskraftiga byskolor verkar på samma tomt – en svensk och en finsk.