Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yleisen EU tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Loviisan Wanhat Talot ry

Påvalsbyvägen 597

07870 Skinnarby

Y-tunnus 2349436-5

Puhelinnumero 0505229764

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eija Temmes

Sähköpostiosoite: eija.temmessilvonen@gmail.com

Puhelinnumero: 040 753 846

Rekisterin nimi

Loviisan Wanhat Talot asiakasrekisteri. 

Verkkosivustomme osoite on: https://www.loviisanwanhattalot.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhdistyksemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoitetiedot, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään verkkosivuilla olevan yhteydenotto- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle.

Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa verkkosivujen tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien yhteydessä (esim. palvelimen tai verkkosivujen hallinnointi ja varmuuskopiointi), sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Kerättyä tietoa säilytetään vain tarpeellinen aika asiakaspalvelua varten, ja tietoa ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Mahdollisia tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Sosiaalinen media

Sivustolla on käytössä sosiaalisen median painikkeita, jotka sisältävät linkin sivuston omiin sosiaalisen median tileihin, joita ovat Facebook ja Instagram. Sivusto ei käsittele sivustolla itsessään näiden palveluiden liitännäisiä, mutta jos käyttäjänä siirryt sivustolla olevista linkeistä heidän palveluihinsa, Facebook ja Instagram keräävät evästeitä käynnistäsi. Emme ole vastuussa siitä, kuinka Facebook ja Instagram käyttävät keräämiään evästetietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse tai kirjeitse rekisterin yhteyshenkilölle.