5. GARDUELIS

Garvaregränden 10, Lovisa

Garduelis´ äldsta del är från 1878 och den nyaste från 1902. Det sägs att husets källare på 1700-talet användes som proviantförråd för befästningsbyggets trupper. Eija Temmes-Silvinen och Simo Silvonen köpte huset år 2015. De rev väggarna ända till stockarna, som sedan täcktes med lerputs och tapetserades. Husets bastu revs och byggdes om till grovkök. Huset på 120 kvm har en finurlig grundplan: Från den rymliga entréhallen leder inte mindre än åtta dörrar in till husets övriga rum.

VÅRDA FLORA OCH FAUNA

Eija anser att man som ägare till en gammal byggnad med gammal gårdsmiljö har mycket att värna om. Huset måste renoveras med pietet, men också gårdens gamla växter och deras mikrorganismer måste skyddas. Värna alltså om både fauna och flora.