12. Helgas 1

Sibeliusgatan 6

Sibeliusgatan 6

Sini och Heli Hassinen köpte det gamla resandehemmet Helga år 2008. Systrarna delade upp huset så att Sini fick den äldre och mindre delen, medan Heli fick den hundra år yngre och rymligare ändan. Sinis del är byggd på 1800-talet. Systrarna har renoverat och iståndsatt huset tillsammans och samtidigt, ett rum åt gången. Husets gemensamma glasveranda halverades också, eftersom ändringen till parhus innebar att systrarna behövde varsin ingång.