29. Klockars

Pernåvägen 319

Pernåvägen 319

Huset på backen

Klockars är beläget på paradplats i Pernå kyrkoby. Bredvid ligger vackra Pernå kyrka, i fjärran syns byns gårdar och bakom träden skymtar havet. Huset, byggt år 1915, kan tyckas gammalt, men är ändå rena ungdomen i jämförelse med gårdarna runtom, där vissa har anor ända från 1700-talet. Kyrkan är från 1400-talet. Namnet Klockars torde komma sig av att huset står på den plats där klockstapeln från 1500-talet en gång reste sig. Sanni Verkasalo flyttade in på Klockars med sin make år 2016. Mycket av renoveringarna i huset har gjorts på inrådan av Museiverket. Spånplattor och glasull har rivits ut och gamla vackra träytor har fått komma fram. Tidningar från början av 1900-talet, som också dök upp, har fått en hedersam behandling. Huset värms upp med jordvärme och kaminer samt kökets splitternya vedspis. Fasadernas alkyd-latexmålfärg har ersatts av linolja. Mullbänkarna har bevarats, men uppdaterats till att motsvara dagens krav. Arkitekt- och musikerparet berättar gärna mera om den långsamt framskridande renoveringen för intresserade LHH-besökare.