34. Labby gård och bagarstuga

Labby gård 49

Labby gård 49

Labby gårds huvudbyggnad flyttades på 1860-talet till sin nuvarande plats som bostad för ostmästaren och inspektören. Bredvid gården finns en bagarstuga från 1700-talet. Huvudbyggnaden fick år 2018 ett nytt brukstegeltak och huset har renoverats rum för rum. På gårdens marker finns 15 byggnader, som alla renoveras som bäst. Dessutom håller man på med att rekonstruera, det för gårdens arkitektur så betydelsefulla historiska, landskapet med dess herrgårdsparker.