23. överstens slott

Laivurinkuja 8

Laivurinkuja 8

Jugendhuset i sten, Överstens slott, byggdes 1901. Huset fick sitt namn efter skeppsredaren, frändefolkskrigaren och politiska lobbaren, jägareöverstelöjtnant Ragnar Nordström. Nordström köpte byggnaden som hem åt sig och sin familj. Efter Nordströms död år 1982 stod huset tomt i decennier. 2018 övertog den färska stadsdirektören Jan D Oker-Blom sin farmorsfars hus. En omfattande grundrenovering har precis avslutats i slottet.