38. Sahanmäki

Sågbacksvägen 2

Sågbacksvägen 2

Det ståtliga Sahanmäki revs inpå bara stockstommen år 2005 och samtidigt ändrades rumsindelningen. Som ofta är fallet med gamla hus har också Sahanmäki från början varit ämnat för något helt annat – huset byggdes 1794 som ladugård för smedernas djur. Efter det har Sahanmäki varit bland annat daghem och andelshandel. De nuvarande ägarna köpte det välrestaurerade huset år 2012.