8. Sandranmäki

Norra Tullgatan 27

Norra Tullgatan 27

Det här drygt hundraåriga huset har under årens lopp fått sina törnar. Det har flere gånger utsatts för vattenskador och åtminstone en gång drabbats av eldsvåda. Huset byggdes år 1898, tillbyggdes i början av 1900-talet och har därefter renoverats i flera omgångar. Förbättringarna fortsätter ännu och den nuvarande ägaren har bland annat avlägsnat mullbänken under sovrummet och byggt en trossbotten med tillhörande isolering.