24. Villa Ekholm

Kretsgången 8, Lovisa

Kretsgången 8, Lovisa

Villa Ekholm är såtillvida unik, att den har förblivit i släkten. Huset byggdes av Hanne Aromaas mormorsfar år 1890. År 1979 anslöts huset till det kommunala vatten- och avloppsnätet och en del av storköket avskiljdes till duschrum och toalett. Aromaa löste in huset från sina bröder år 2004, varefter standarden har höjts med en renovering av köket. En stor nyttoträdgård är Hanne Aromaas speciella skötebarn, och den bevattnas från egen brunn.