10. Villa Elma

Pernågatan 8, Lovisa

Pernågatan 8, Lovisa

Villa Elma har ett brokigt förflutet. Den äldsta delen är från 1800-talet, 1922 utvidgades huset och 1929 fick det en våning till och mansardtak. Huset har varit både privatbostad och hyreskasern. Jaana Kolu-Vuojärvi och Michael Vuojärvi köpte Elma år 2016. Huset revs ända till stommen, de mindre rummen och skrubbarna revs, liksom avloppen av betong. Huset fodrades med träfiberplattor, barrfanér och isolerades med ekoull.