15. Villa Hanna

Östra Åsvägen 14

Östra Åsvägen 14

I husböckerna nämns Villa Hanna första gången 1825, men utgående från byggnadssättet torde stommen ha rests redan på 1700-talet. Gränsen mellan gammalt och nytt är tydlig; det ursprungliga köket förstördes helt under andra världskrigets bombningar. Den nuvarande ägaren, Hanna Stringer, har låtit isolera kallvinden och här har inrättats sovrum och utrymmen för arbete och hobbyer. En fin detalj i huset är den utrymmessnåla spiraltrappan av trä som leder upp till andra våningen.