19. Villekulla

Trädgårdsgatan 22

Trädgårdsgatan 22

En dröm över flera släktled

Villekulla fanns med som ett bonusobjekt vid förra LHH-dagarna år 2019, då Monika och Kenneth Ståhls öppnade farfars snickarverkstad i gårdshuset för besökare. Villekulla är ett strålande exempel på hur det är att sätta igång med att renovera ett 1800-talshus helt från början. På två år har mycket hänt. Kenneth har tömt huset, som stått tomt sedan 50-talet, och rivit bort alla gamla ytbeklädningar. Dåliga stockar har bytts ut. Tak, golv, fönster och skorstenar har förnyats. Det har målats och tapetserats. Att tömma huset var ett verkligt hårt jobb.  Kenneths farföräldrar var klädhandlare så det fanns enorma mängder klädräcken och galgar, som hade lagrats i det lilla huset. Nu har den grundliga renoveringen nått så långt att Kenneths egna föräldrar har fått flytta in i den gamla släktgården.  Kenneths farfar var hobbysnickare och drömde om att någon dag kunna renovera huset i beboeligt skick, men hann aldrig förverkliga drömmen. Kenneth har bevarat golvplankorna, som var så viktiga för farfar. De fick nytt liv i husets brädfodring. Farföräldrarnas dröm om att huset iståndsätts har äntligen förverkligats.