19. Vackerbacka

Trädgårdsgatan 34

Trädgårdsgatan 34

Tina och Juha Karvonen köpte år 2011 ett förtjusande hus, men ruttet och rivningsfärdigt. Paret inledde ett otroligt jobb, då de med varsamma händer putsade och räddade lister, dörrar, bräder. Den vackra byggnaden, som från början hade bestått av flere stockhus, kläddes av tills bara skelettet återstod. Stockar byttes ut, tak och mellantak förnyades, golv öppnades och jorden inunder grävdes bort för hand. Nu är Vackerbacka, ett porthus från början av 1800-talet, som nytt.