20. Ajurintalo

Trädgårdsgatan 32

Trädgårdsgatan 32

På gården till Ajurintalo står fortfarande ett gammalt stall. En droskkusk byggde nämligen huset i början av 1900-talet. De nuvarande ägarna köpte den ståtliga byggnaden år 2010. Huset har genomgått omfattande upprustning under åren; vattenledningar har förnyats, skorstenar har renoverats, rännor har reparerats och de ursprungliga trägolven har tagits fram. Också stallets tak har förnyats och murkna stockar har bytts ut.