25. Dunderfeltska huset

Trädgårdsgatan 25

Trädgårdsgatan 25

Byggnadsåret för husets äldsta del är inte känt, men huset förekommer på kartor redan år 1793. Köksdelen blev klar 1860. Den nuvarande ägaren rättade upp golven och isolerade väggarna mellan 1980 och 1983. Det nyaste tvätt- och toalettutrymmet inrättades som en förlängning av farstukvisten och blev klart 2010. Byggnadslov för sanitetsutrymmena beviljades på villkor att ytterväggarnas material och färgsättning inte skiljer sig från resten av huset.