34. Smedmästarens hus

Bruksvägen 12

Bruksvägen 12

Tiden ändrades byggnaden till ett parhus. Marko Laukkanen köpte halva huset år 2011 och den andra delen år 2014. Huset är fortfarande ett parhus, så den andra delen hyr han ut. I sin bostad har Laukkanen förnyat köket, tagit fram de ursprungliga innertaken samt murat in en bakugn i vardagsrummet. Dessutom restaurerar han husets alla 670 fönster, ett jobb som snart är slutfört.