36. Rautaparta

Mjölnarevägen 3

Mjölnarevägen 3

Kaleva Tikkamäki skaffade sig ett gammalt stockhus, som såldes som ved, från Jorois år 2005. Han tog ner stockarna, städade som överenskommet rivningsplatsen och förde husstommens delar till Kymmene älvs strand i Strömfors år 2007. Stockarna samlade han sedan till huset Rautaparta. Byggnaden fick plåttak år 2009 och därefter inleddes inomhusarbetet. Han har byggt mellantak, lagt golv, murat en stor bakugn i salen, restaurerat fönster och dörrar. Huset är isolerat med cellulosafiber.