4. Huset vid ån

Garvaregränden 12

Garvaregränden 12

Huset är byggt på 1800-talet, eventuellt redan på 1700-talet. Tillförlitliga uppgifter om byggnadsåret saknas. Det vi däremot vet är att timmerhuset på tomten, som sluttar ner mot åstranden, fick en påbyggnad på 1950-talet. Huset vid ån är värdinnan Roberta Roo´s barndomshem. Föräldrarna köpte huset på 1980-talet och det har senare renoverats i två olika omgångar.