5. Garduelis

Garvaregränden 10

Garvaregränden 10

Garduelis´ äldsta del är från 1878 och den nyaste från 1902. Det sägs att husets källare på 1700-talet användes som proviantförråd för befästningsbyggets trupper. Eija Temmes-Silvonen och Simo Silvonen köpte huset år 2015. De rev väggarna ända till stockarna, som sedan täcktes med lerputs och tapetserades. Husets bastu revs och byggdes om till grovkök. Huset på 120 kvm har en finurlig grundplan: Från den rymliga entréhallen leder inte mindre än åtta dörrar in till husets övriga rum.