I väntan på…

LHHs hemsida är under arbete. Som en del av förnyelse ska en blogg starta på webbplatsen.

Det lönar sig vid årsskiftet att vara på alerten!

Fotograf:: Roine Piirainen

Tags:
Eija Temmes-Silvonen
eija.temmessilvonen@gmail.com
No Comments

Post A Comment