2. KUNINKAANLAMPI

Kuhlefeltsgatan 8, Lovisa

Stockbyggnaden, som har utvidgats under årens lopp, har sitt namn efter den damm, Kungstjärnen, som uppstod vid uppförandet av kung Karl Gustavs befästningsanläggning på 1700-talet. Husets trädgård gränsar till dammens hemlighetsfulla vatten.
Den äldsta delen från 1750-talet har tjänat som officersboställe.
Olga och Markku Pulkkinen köpte huset år 2002. Med enbart ytrenovering ändrades husets lite dystra inre och stämningen blev lätt och ljus. I övrigt var Pulkkinens så förtjusta i huset att inte ens rumsindelningen har ändrats.

BLOMSTERHONUNG

Olga och Markku Pulkkinen har odlat bin i drygt tio år.
Gårdens bin samlar nektar inom en två kilometers radie och honungen smakar av skogsväxter och lind. Olga slungar den för hand direkt från kuporna ner i burken.
Honungen säljs i gårdsbutiken under LHH-dagarna, då Olgas delikatesscafé också är öppet.