LHH föreningen

LOVISA HISTORISKA HUS rf (senare LHH) registrerades hos Patent- och registerstyrelsen den 16 oktober 2009.

 

Föreningens registreringsnummer är 201937 och hemort är Lovisa stad.

 

I enlighet med föreningens verksamhetsområde och handlingsplan omfattar dess uppgifter att bevara östnyländsk byggnadskultur som ett levande arv för kommande generationer, särskilt genom LHH-evenemanget.