Ljuset har återvänt!

Vilken rymd, vilket ljus! Kuben i “kyrksalen” är borta och ljuset har återvänt. Nu är renoveringen sgs slutförd och vi ångrar inte en sekund.

Vi njuter av det luftiga rummet där matsal, kök och vardagsrum samsas utan problem. Och kolla taket! Då metodisterna i början av 1900-talet tog över huset bestod salen av tre rum. Man rev mellanväggarna i och tog bort mellantaket. I dag kan vi bara beundra den konstfulla panelen i det höga taket.

Av renoveringen som gjordes på 1980-talet återstår nu bara rökgången och vedspisarna. De utgör en slags rumsdelare mellan kök och matbord. Och om energikrisen slår till på allvar är det inget problem att hålla rummet varmt med vedeldning.

Nu har vi också splitternya toalett- och duschutrymmen på lämpligt avstånd från allrummet, egentligen på ungefär samma ställe där metodisterna i tiderna installerade då moderna sanitetsutrymmen.

Nästan 200 år efter att de två husen på Trädgårdsgatan 26 byggdes kan vi konstatera att förändringarna varit otaliga efter att de fogades ihop till ett långt hus.

Och märk att huset har fått ett nytt namn: Himlabacken. Här i huset alldeles nedanför åsen har det varit ett himla ståhej under olika epoker. Nu får det vara nog – åtminstone under detta århundrade!

Matbordet ryms nu där vi tidigare satt på bastulaven och wc. Ett fönster som tidigare vätte mot en smal gång och en betongvägg ger ljus. Kvar blev eldstäderna och rökgången.