2
.

Kvarnby Gård

byobjekt

Husets Historia

Kvarnby Gård är belägen i Tessjö. Den sk. Stora Strandvägen som gick från Åbo till St. Petersburg har gått igenom dess marker. Kvarnby Gård nämns redan på 1580-talet, och huset har bl.a. fungerat som ett värdshus för Kulla Herrgård. Huvudbyggnadens byggnadsår är 1753, då det fungerade som en kvarn och brännvinsbränneri. Efter många intressanta skeden gick gården till företaget Strömfors Bruks ägo. Senare köptes den av fennomanen Rudolf Kiviranta, som även var lärare i Tessjö skola. Gården omfattade då 157 ha. mark och det var en mjölkgård. Kvarnby Gård och dess omgivning ingår i Nylands landskapsplaner som en betydande kulturmiljö. De nuvarande ägarna har med hjälp av Museiverkets stöd genomfört renovering av den gamla smedjan och förnyat brädfodringen av huvudbyggnaden. På grund av dessa fick ägarna år 2023 Lovisa Miljö- och Kulturrörelses erkännande i form av den Gyllene Penseln.

Första gången med!

Läge

Adress:

Myllykyläntie 13, 07955 Tesjoki