26
.

Smeds Hemman

byobjekt

Husets Historia

Smeds hemman byggdes på 1700-talet som boställe för en överste-löjtnant i den svenska hären. Det tros finnas endast tre motsvarande byggnader i Finland. Man vet inte varifrån huset har flyttats till sin nuvarande plats vid stranden. I planritningarna för det gamla bostället syns en sydlänga, som senare har kapats bort och i dokumentet från 1805 anges husets ålder till 25 år. Med tiden har timmerhuset iståndsatts, taket har reparerats och målats både in- och utvändigt.

Silverstjärna: deltog i andra evenemanget år 2006

Läge

Noin 8 km etelään Loviisan keskustasta

Adress:

Fantsnäsvägen 95, 07910 Valkom