29
.

Talbacka

byobjekt

Husets Historia

Talbacka är belägen vid änden av en av de hundraåriga ekalléerna i det östnyländska kulturlandskapet. Byggnaden uppfördes år 1917 som bostäder åt Malmgårds anställda och omfattar närmare trehundra kvadratmeter, så jobb finns det nog av. Det visste också Ruut Luukkonen och Jahkob Tjäder då de sommaren 2021 köpte huset, betagna av byggnadens historiska tidsskikt och möjligheter. Byggnaden har omfattat flera separata bostäder och en del av dem är fortfarande bevarade. Deras skick varierar mellan 1910- och 1970-talet. Huset värms med traditionella plåtkaminer. Familjen skulle gärna vara självförsörjande och strävar efter att få trädgården att frodas och skörden lagrad. Hönsen kacklar på gården och får kanske småningom sällskap av andra smådjur. Till gården hör också arbetarnas rökbastu.

Läge

Cirka 20 minuter med bil (ca 25 km) från Lovisa centrum.

Adress:

Malmgård 85, 07720 Malmgård