Archive

Som namnet antyder, byggdes huset ursprungligen år 1788 till bostad åt brukområdets smed. Med tiden ändrades byggnaden till ett parhus. Marko Laukkanen köpte halva huset år 2011 och den andra delen år 2014. Huset är fortfarande ett parhus, den andra delen är uthyrd. I sin...