18. Himlabacken

Trädgårdsgatan, Lovisa
Kategori
Huset 2023
Berättelsen om huset

Himlabacken i historiska Nedre stan är metodisternas gamla kapell som genomgått en himla renovering i vinter. Ursprungligen två små stugor fogades samman på 1800-talet och donerades till Metodistförsamlingen i början av 1900-talet. Då togs mellantak och väggar bort i husets norra del och resultatet blev ett steg närmare himlen; en hög kyrksal där bland annat nordiska metodistsynoden hållits. Många äldre Lovisabor minns ännu pastor Svenssons populära söndagsskolor.

 

På 1980-talet beboddes huset av en familj som byggde bastu, wc och städskrubb mitt i kyrksalen. Ett hus i huset. Nu har salen återfått sin luftighet och gör skäl för det nya namnet: Himlabacken.