1. Kungsdammen

Kuhlefeltsgatan 8, Lovisa
Kategori
Huset 2023
Berättelsen om huset

Stockbyggnaden, som utvidgats under årens lopp har fått sitt namn efter den damm, Kungstjärnen, som uppstod på 1700-talet då Kung Carl Gustav uppförde befästningar i området. Husets trädgård avgränsas till dammen, och den äldsta delen av huset har tjänat som officerares bostad. Olga Isaeva och Markku Pulkkinen köpte huset 2002, då de förändrade den lite dystra stämningen till lätt och ljus medan rumsfördelningen bevarades.