21. Pulkabackatorpet

Östra Åsvägen 1, Lovisa
Kategori
Huset 2023
Berättelsen om huset

Då Lotta och Nils Qvis tillsammans med babyn Anian julen 2022 flyttade till ett 90 kvadratmeters hus på Östra Åsvägen kände de att de hade kommit hem. Husets äldsta del, dess största rum, byggdes redan på 1760-talet. Efter det har det byggts flera byggnader på tomten, men den största tillbyggnaden gjordes i slutet av 1800-talet. -Vi tilltalades av att de olika byggnadsskedena, utvecklingen, syns i huset. Man har improviserat under husets olika livsskeden, och det ger en viss karaktär, säger Nils Qvis. Sedermera har kallvinden byggts ut till boende, men några andra större renoveringar har familjen inte gjort. Idag bor också två kaniner i huset. -I ett par rum kunde man nog göra lite ytrenovering, konstaterar Nils Qvis.