29. Råbacka

Gamla Viborgsvägen 52, Forsby såg
Kategori
Huset 2023
Berättelsen om huset

Företagaren Marjo Lehtosalo önskade sig ett litet hus i Lovisatrakten. År 2004 hittade hon ett förtjusande litet hus på 50 kvadratmeter, byggt 1912. En urgammal trädgård omgav huset och alldeles speciellt gillade Lehtosalo en klippa, som reste sig vid husets ena hörn. Huset saknade bekvämligheter och måste först anslutas till kommunalteknik. Den förtjusande rosa fasadfärgen återkommer inomhus på ett vackert sätt. Råbacka är ett strålande exempel på hur en tillbyggnad kan förverkligas på ett enhetligt sätt. Lehtosalo har vinnlagt sig om att hitta de exakt riktiga dörrarna, räckena och detaljerna. LHH-besökarna kan få ta del av Lehtosalos dagbok från renoveringen.