30. Skoltomten

Fredriksbergsvägen 17, Lovisa
Kategori
Huset 2023
Berättelsen om huset

Skoltomten var ursprungligen den svenska byskolan, som ändrades om till bostadshus år 1973. Susanna och Tom Sundvall köpte huset i april 2018, efter att det hade stått tomt i tre år. I byggnaden från 1914 har paret förnyat köket och tagit fram ursprungliga trägolv och stockväggar. Samtidigt förnyades elledningar och vatten- och avloppsrören från 1970-talet. Nedre våningen omfattar 120 m2 bostadsyta och ovanpå finns en kall vind.