12. Villa Armas

Brunnsgatan 9, Lovisa
Kategori
Huset 2023
Berättelsen om huset

Villa Armas har haft elva olika ägare. Den första ägaren var troligtvis skomakaren Nikolai Lundberg, eftersom hans namn förekommer på byggnadslovsdokumenten från år 1906. Enligt dessa har huset från början bestått av två separata bostäder. På 1980-talet har byggnaden grundligt och pietetsfullt renoverats och byggts ut. Lahtisborna Aila och Ari Latto blev förtjusta i Lovisa och köpte Villa Armas år 2013. Förutom ytrenoveringar har köket och toaletten förnyats.