13. Villa Degerby

Degerbygatan 6, Lovisa
Kategori
Huset 2023
Berättelsen om huset

Ursprungligen bestod det, av stadsarkitekt J.A. Blässar planerade och år 1908 byggda huset, av tre lägenheter. Lägenheterna har gradvis sammanslagits och även den kalla vinden har tagits i bruk. Husets nuvarande ägare Asta Kaitila och Aulis Tynkkynen har haft huset sedan 1996. Under denna tid har övre våningen förnyats totalt och nedre våningen har renoverats i husets anda. Renoveringen pågår ännu, och även gården har ägarna strävat till att återfå så ursprunglig som möjligt.