11. Villa Elma

Pernågatan 8, Lovisa
Kategori
Huset 2023
Berättelsen om huset

Pernågatan har varit ett som annat; den äldsta delen blev klar redan i slutet av 1800-talet. År 1922 utvidgades huset och 1929 fick huset en till våning och mansardtak. Huset har varit både privathem och hyreskasern. Då Jaana Kolu-Vuojärvi och Michael Vuojärvi köpte huset år 2016 var det i behov av en grundrenovering, och det fick genomgå en totalrenovering då bl.a. nya vattenrör installerades och alla material som användes är lämpade för ett gammalt stockhus. Huset fick namnet Villa Elma efter den långvarige ägaren.