22. Villa Jose

Trädgårdsgatan 21, Lovisa
Kategori
Huset 2023
Berättelsen om huset

Den äldsta delen av Villa Jose daterar sig till 1850-talet. Huset har utvidgats mot gården i början av 1900-talet och övervåningen med sitt mansardtak byggdes på 1930–40-talen. I bottenvåningen finns vackra fungerande kakelugnar. Susanne och Petri Vauhkonen köpte huset år 1999. Övre våningens kalla vind byggdes om till ett rymligt rum för pojkarna år 2006. Samtidigt iståndsattes övre våningens badrum och en bastu byggdes. För att minimera fuktrisken är våtutrymmena separerade från övriga konstruktioner. Det gamla taket av tegel var vackert, men i dåligt skick och förnyades som plåttak år 2015. Husets uppvärmning moderniserades 2021 genom en luft-vattenvärmepump. Fasaden renoverades 2022. Målningen i tre färger tilltalar Vauhkonens och har hållits i samma stil under den tid de bott i huset.