7. Villa Linnéa

Norrtullsvägen 9, Lovisa
Kategori
Huset 2023
Berättelsen om huset

Villa Linnéa har byggts till i olika riktningar och byggnadsåren för de äldre delarna är okända. Utgående från stenfoten och brädfodringen kan husets äldsta del vara från 1700-talet och den näst äldsta från 1800-talet. Gårdssidans farstukvist och husets övre våning är från 1929. De nuvarande ägarna har renoverat huset både invändigt och utvändigt. Bland annat har avloppsrören bytts ut. Huset var tidigare känt som Sarkala gård, efter husets dåvarande invånare, lokförare Sarkala.